H O M E
  Slovensky  English  Italiano  331115425 **iglody@netkosice.sk Ste náš [CNW:Counter] hosť
NOVINKY
VŠEOBECNE
 - História
 - Štandard
 - Dedičné ochorenia
 - Úprava srsti
 - Ako na výstavy
 - Poľovanie
 - Športy
O NÁS
 - Moje špringre
 - Kde sme boli
FOTOGALÉRIA
ČLÁNKY
WWW ODKAZY
KNIHA NÁVŠTEV

POĽOVANIE SO ŠPRINGROM

    Plemená sliedičov, teriérov, jazvečíkov a duričov sa u poľovníckej verejnosti tešia veľkej obľube. Sú inteligentné, so všestrannými vlohami pre výkon práva poľovníctva, treba ich však používať v tých revíroch a terénoch, do ktorých sa charakterom svojej práce hodia a kde môžu byť dostatočne využité.

    Vrodené vlohy a stupeň výcviku a použitia v poľovníckej praxi sa overujú na skúškach, ktoré sú prispôsobené charakteru týchto plemien, ale aj požiadavkám poľovníckej praxe.

Skúšky vlôh - SVMP

Odhaľujú vrodené vlohy psa, kvalitu jeho čuchu, hlasitosť a povahu vôbec, a tiež schopnosti k ďalšiemu, náročnejšiemu výcviku.

Jesenné skúšky - JSMP 

Kvalifikujú psa ako poľovne upotrebiteľného na dohľadávanie a prinášanie malej zveri.

Lesné skúšky - LSMP 

Sú skúškami, ktorých absolvovaním získava pes poľovnú upotrebiteľnosť pre revíry s odstrelom srnčej zveri.

Farbiarske skúšky - FSMP 

Organizujú sa najmä v poľovných revíroch, kde pre nedostatok lesného porastu nie je možné usporiadať lesné skúšky. Ich absolvovaním získava pes pol'ovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie srnčej zveri.

Všestranné skúšky - VSMP

sú najvyšším typom skúšok z poľovného výkonu. Vodič, ktorého pes úspešne absolvoval VSMP, môže požiadať o zápis do Knihy všestranných psov (U). Na všestranných skúškach sa môžu zúčastniť psy po absolvovaní JSMP alebo LSMP. VSMP kvalifikujú psa ako poľovne upotrebiteľného pre dohľadávanie malej a srnčej zveri.

Špeciálne skúšky z vodnej práce - VP

Skúša sa na nich podľa skúšobného poriadku pre skúšky stavačov.

Skúšky duričov - SD 

Farbiarske skúšky duričov - FD

    Úspešným absolvovaním skúšok duričov alebo farbiarskych skúšok duričov získava pes kvalifikáciu pre dohľadávanie diviačej zveri. Skúša sa na nich podľa skúšobného poriadku pre skúšky duričov.
    Z uvedených skúšok sa na FSMP, LSMP a FO môžu zúčastniť aj plemená farbiarov.
    Všetky tieto typy skúšok možno usporiadať v ktoromkoľvek ročnom období, treba však pritom brať zreteľ na klimatické podmienky, poľnohospodárske kultúry a podmienky chovu a lovu poľovnej zveri.
    Farbiarske, lesné a všestranné skúšky kvalifikujú psa ako poľovne upotrebiteľného na dohľadávanie srnčej zveri, preto sa pri skúšaní pofarbenej stopy používa len srnčia zver.