H O M E
  Slovensky  English  Italiano  331115425 **iglody@netkosice.sk Ste náš [CNW:Counter] hosť
NOVINKY
VŠEOBECNE
 - História
 - Štandard
 - Dedičné ochorenia
 - Úprava srsti
 - Ako na výstavy
 - Poľovanie
 - Športy
O NÁS
 - Moje špringre
 - Kde sme boli
FOTOGALÉRIA
VIDEOGALÉRIA
ČLÁNKY
WWW ODKAZY
KNIHA NÁVŠTEV

ŠTANDARD PLEMENA ANGLICKÝ ŠPRINGERŠPANIEL

Slovenská verzia(Štandard FCI Č.125 Z 29.1.1999)

Krajina pôvodu: Veľká Británia

Využitie: Sliedič a prinášač
Klasifikácia FCI: Skupina 8: Prinášače, sliediče a vodné psy, sekcia 2: sliediče s pracovnou skúškou
Krátky historický prehľad: Starodávne pôvodné plemeno, najstaršie medzi loveckými plemenami, jeho úlohou bolo nájsť a loviť zver s pomocou loveckých sietí, sokolov alebo loveckých chrtov. V súčasnosti sa používa na hľadanie, vyplašenie a prinášanie zveri.
Celkový vzhľad: Symetricky stavaný pes, kompaktný, silný, veselý, najvyšší a stavbou tela najcharakteristickejší zo všetkých španielov.
Povaha a správanie sa: Priateľský, šťastnej dispozície, poslušný. Strach alebo agresivita sú nežiadúce.
Hlava: Lebka je stredne dlhá, pomerne široká, mierne zaguľatená, medzi papuľou a čelom je čelný stop rozdelený pozdĺžnou ryhou, ktorá smeruje cez čelo k výbežku medzitemennej kosti, kde sa stráca. Výbežok medzitemennej kosti nemá byť príliš výrazný. Líca sú ploché. Tvárová časť je úmerne dlhá v pomere k lebke, široká a hlboká, dobre tvarovaná pod očami, veľmi hlboká a štvorcová pri pyskoch. Nozdry sú dobre vyvinuté.
Chrup: Silné čeľuste, dokonalý, pravidelný a úplný nožnicový zhryz, to znamená, že horné rezáky tesne prekrývajú spodné rezáky a rastú rovno z čeľuste.
Oči: Stredne veľké, mandľového tvaru, nevystupujú a nie sú zapadnuté, bez tretieho viečka, živé, s pokojným výrazom, tmavoorieškovej farby. Svetlé oči sú nežiadúce.
Uši: Lalokovité, dostatočne dlhé a široké, priliehajúce tesne k hlave, nasadené vo výške očí. Dokonale osrstené.
Krk: Dostatočne dlhý, silný a svalnatý, bez voľnej kože, ľahko klenutý, kužeľovito sa zužujúci smerom k hlave.
Trup: Silný, nie príliš dlhý ani krátky. Hrudník hlboký, dobre vyvinutý. Rebrá sú pružné. Bedrá sú dobre osvalené, silné, mierne klenuté a pevné.
Chvost: Nízko nasadený, nikdy nie je nesený nad úrovňou chrbta. Dobre osrstený a živo sa pohybujúci. Úmerne sa kupíruje.
Hrudné končatiny: Rovné so silnými kosťami. Lakte priliehajú tesne k trupu. Záprstie je silné a pružné.
Panvové končatiny: Rovné, správne zauhlené. Stehná sú široké, svalnaté, dobre vyvinuté. Hrubé záprstie je nežiadúce.
Labky: Pevné, kompaktné, guľaté so silnými vankúšikmi.
Pohyb: Veľmi charakteristický. Záber predných končatín je výrazný, pri pohľade zboku vidieť vysoký krok s priamym pohybom dopredu. Pohyb panvových končatín smeruje priamo pod telo v jednej línii za hrudnými končatinami. Pri pomalom pohybe môže mať veľmi krátky krok, typický pre toto plemeno. Klus pripomína pohyb plnokrvníka.
Osrstenie: Srsť je hustá, rovná, odpudzujúca vodu, nikdy nie je hrubá. Úmerne je rozložená po celom tele aj na končatinách.
Sfarbenie: Hnedobiele, čiernobiele alebo kombinácia obidvoch s pálením.

Veľkosť: Približne 51 centimetrov (20 palcov).
Hmotnosť: 22-24 kg
Chyby: Akékoľvek odchýlky od vyššie uvedených bodov musia byť považované za chyby a ich závažnost musí byť posudzovaná podľa stupňa prejavu vzhľadom ku štandardu.
Poznámka: Psy musia mať dva zreteľné semenníky, celkom zostúpené do mieška.

čiernobiela čiernobiela s pálením
hnedobiela hnedobiela s pálením

English version (FCI Standard N°125 c/28.11.2003/GB)
originálna verzia

Origin: Great Britain. 
Date of publication of the original valid standard: 28.11.2003. 
Utilization: Flushing dog,retriever 
Classification F.C.I. Group 8 Retrievers, Flushing Dogs,Water Dogs.Section 2 Flushing dogs.
With working trial.. 
Brief historical summary: Breed is of ancient and pure origins, oldest of sporting gundogs; original purpose was finding and springing game for net, falcon or greyhound. Now used to find, flush and retrieve game for gun. 
General appearance: Symmetrically built, compact, strong, merry, active. Highest on leg and raciest in build of all British land Spaniels. 
Behaviour/ temperament: Friendly, happy disposition, biddable. Timidity or aggression highly undesirable. 
Head . 
CRANIAL REGION : 
Skull : Of medium length, fairly broad, slightly rounded, rising from foreface, making a brow or stop, divided by fluting between eyes, dying away along forehead towards occipital bone which should not be prominent. 
FACIAL REGION : 
Nose : Nostrils well developed. 
Muzzle : Foreface of proportionate length to skull, fairly broad and deep, well chiselled below eyes.
Flews : Fairly deep and square.
Jaws/Teeth : Jaws strong, with a perfect, regular and complete scissor bite, i.e. upper teeth closely overlapping lower teeth and set square to the jaws.
Cheeks : Flat.
Eyes : Medium size, almond-shaped, not prominent nor sunken, well set in (not showing haw), alert, kind expression. Dark hazel. Light eyes undesirable.
Ears : Lobular, good length and width, fairly close to head, set in line with eye. Nicely feathered.
Neck : Good length, strong and muscular, free from throatiness, slightly arched, tapering towards head.
Body : Strong, neither too long nor too short.
Loin : Muscular, strong with slight arch and well coupled. 
Chest : Deep, well developed. Well sprung ribs. 
Tail : Customarily docked.
Docked : Set low, never carried above level of back. Well feathered with lively action. 
Undocked : Set low, never carried above level of back. Well feathered with lively action. In balance with the rest of the dog.
Limbs 
FOREQUARTERS : Forelegs straight and well boned.
Shoulders : Sloping and well laid.
Elbows : Set well to body.
Pasterns : Strong, flexible.
HINDQUARTERS : Hindlegs well let down.
Thighs : Broad, muscular, well developed.
Stifles and hocks : Moderately bent. Coarse hocks undesirable.
FEET : Tight, compact, well rounded, with strong, full pads.
Gait/movement : Strictly his own. Forelegs swing straight forward from shoulder, throwing feet well forward in an easy free manner. Hocks driving well under body, following in line with forelegs. At slow movement may have a pacing stride typical of this breed.
Coat 
HAIR : Close, straight and weather resisting, never coarse. Moderate feathering on ears, forelegs, body and hinquarters.
COLOUR : Liver and white, black and white, or either of these colours with tan markings. 
Size : Approximate height at withers : 51 cm (20 ins). 
Faults : Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree. 
Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified. 
N.B. : Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.