H O M E
  Slovensky  English  Italiano  331115425 **iglody@netkosice.sk Ste náš [CNW:Counter] hosť
NOVINKY
VŠEOBECNE
 - História
 - Štandard
 - Dedičné ochorenia
 - Úprava srsti
 - Ako na výstavy
 - Poľovanie
 - Športy
O NÁS
 - Moje špringre
 - Kde sme boli
FOTOGALÉRIA
ČLÁNKY
WWW ODKAZY
KNIHA NÁVŠTEV

NIEČO O VÝSTAVÁCH A VYSTAVOVANÍ PSOV

PRED VÝSTAVOU:
zistíme si termín a miesto konania výstavy. Väčšinou ich nájdeme v rôznych kynologických časopisoch
pri každej pozvánke je napísaný kontakt na osobu, ktorá nám poskytne bližšie informácie. Vyžiadame si prihlášku
na prihláške sú vyznačené uzávierky(väčšinou sú dve, kde na druhej býva vyšší poplatok) - spravidla býva druhá uzávierka cca 6 - 4týždne pred samotnou výstavou
pozorne vyplníme prihlášku a správne zaradíme psa do triedy
NIKDY nezabudnime ku prihláške priložiť fotokópiu preukazu pôvodu a doklad o zaplatení výstavného poplatku; pokiaľ hlásime psa do triedy pracovnej, je potrebný pripojiť pracovný certifikát
následne na poslanú prihlášku nám organizátor výstavy zašle potvrdenie o prijatí psa na výstavu (cca 10 dní pred výstavou)
pri zápise na výstavu prihliadajme aj na to, či je pes vo výstavnej kondícii, či sa sučka nebude v období výstavy hárať a či nie je kotná (!takéto sučky na výstavu nesmú!)
nezabúdajme na to, že špringeršpaniel sa upravuje. Srsť by sa mala upravovať spravidla 14 alebo 10 dní pred výstavou, ale vždy to záleží od psa. Každý pes je iný.

NÁCVIK VÝSTAVNÉHO POSTOJA:
   Pohyb je pre Anglického špringeršpaniela veľmi charakteristický. Záber predných končatín je výrazný, pri pohľade zboku vidieť vysoký krok s priamym pohybom dopredu. Pohyb panvových končatín smeruje priamo pod telo v jednej línii za hrudnými končatinami. Pri pomalom pohybe môže mať veľmi krátky krok, typický pre toto plemeno. Klus pripomína pohyb plnokrvníka. Toľko citácia štandardu. 
    Takto by pohyb mal vyzerať aj na výstave- ale je to naozaj tak?
    Častokrát vidíme na výstavách psy (a to nielen jedince tohto plemena) ktoré sa na predvádzacej vôdzke dusia, škrtia, hlavu majú sklonenú k zemi. Dosť známe sú aj zápasy medzi handlerom a psom, ktorý nechce ísť, ťahá sa do všetkých strán alebo sa jednoducho nevie predviesť.    
    Uvedomuje si však handler v tej chvíli, že práve pohyb je pre špringra veľmi charakteristický a že takéto zlé predvedenie môže „prispieť“ k horšiemu ohodnoteniu psa?
    So psom nestačí prísť na výstavu s domnienkou, že sa to nejako zvládne. Musíme si uvedomiť jednu základnú vec- pes sa nerodí vychovaný ani vycvičený. Tak ako ho musíme krok za krokom učiť ako si má sadnúť, ľahnúť, tak ho musíme pripraviť aj na výstavu- predvedenie v postoji a v pohybe. Áno sú psy, ktorým stačí ukázať ľudí, ktorí sa na neho pozerajú, tlieskajú mu a pes je rodený fotomodel (jedného takého namyslenca mám doma :oD), lenže aj taký fotomodel sa musí pripraviť.
Ako mám svojho psa začať pripravovať?
    V prvom rade majme na pamäti to, že so svojím psom musíme mať čo najlepší vzťah. Aj psík veľmi dobre vycíti, kedy je jeho majiteľ z neho štastný a vtedy má radosť s ním a vycíti aj to, že jeho majiteľ o jeho lásku nestojí- vtedy sa pravdaže nevie ani pekne predviesť. 
    Už odmalička so psom manipulujeme- dvíhajme mu labky, češeme ho, čistíme mu uši, oči, pozeráme zuby. Má to význam na výstavách, kedy má pes zostať pokojný aj vtedy, ak sa mu na zuby pozerá neznámy človek. 
    Aj mladé šteňa učíme stáť vo výstavnom postoji- nezabudnime upraviť jeho postoj na správny. Na začiatku ho pochválime aj za pár sekúnd, kedy zostane pokojný, neskôr čas predlžujeme.
    Psík sa musí naučiť kráčať pri nohe- to neskôr využijeme aj pri predvádzaní psa na výstave. Zo začiatku to môže byť ťažké psa(resp. šteňa) navyknúť na obojok a vôdzku. Ak máme za sebou tento krok a psík kráča pekne pri nás na vodítku, môžeme mu namiesto obojku a vôdzky nasadiť predvádzaciu vôdzku, ktorá je podstatne užšia ako normálny obojok. Môže sa stať, že psík sa začne metať alebo sa bojí. Vtedy ho upokojíme a povzbudíme, ak je veľmi divoký, môžeme krok spomaliť a trochu ho upokojiť. Ak pekne pri nohe klusá, pochválime a povzbudíme ho.
    NIKDY sa však neponáhľame a nezačíname cvičiť psa tesne, pár dní pred výstavou- síce niektorý pes rýchlo pochopí, čo od neho očakávame, iný však na to potrebuje dlhší čas. Základom výborného predvedenia psa je vždy ho chváliť, aj keď bol výborný iba pár sekúnd. Ak nepočúva, NIKDY psa nebijeme! Mohli by sme si pokaziť celú dovtedy vykonanú „prácu“. 
    Trénovať by sme spočiatku mali pravidelne- približne 1-2 krát za deň ale POZOR!!! iba pár minút, pretože ak „prešvihneme“ časový interval a to hlavne u šteniat, môžme ľahko docieliť namiesto výborného predvedenia nechuť a nezáujem. Každý tréning by mal byť zaujímavý a ukončený napr. hrou. Ak už na psovi vidíme nejaké pokroky, môžeme cvičiť 2-3 krát do týždňa. 
    Spočiatku môže celý tréning prebiehať na nerušenom mieste, ale nezabúdajme na to, že výstava je miesto, kde je mnoho psov, ľudí a s tým spojený ruch a hluk. Preto neskôr začíname psa trénovať taktiež na miestach s ľuďmi, so psami – tam, kde už je nejaké rozptýlenie pre psa.

DRUHY VÝSTAV:

oblastná - - - národná - - - medzinárodná - - - európska - - - svetová
kluby pre jednotlivé plemená alebo skupiny plemien organizujú :
špeciálne a klubové výstavy

TRIEDY:

baby (3-6 mesiacov) - - - dorast (6-9 mesiacov) - - - mladých (9-18 mesiacov) - - - stredná (15-24 mesiacov) - - - otvorená (od 15 mesiacov) - - - pracovná (od 15 mesiacov) - - - šampiónov (od 15 mesiacov ) - - - veteránov(od 7 rokov) - - - čestná (bez nároku na titul)

ZNÁMKY, TITULY A ČAKATEĽSTVÁ:

V triede baby a dorastu sa tituly neudeľujú: 
nádejná
– biela stužka 
veľmi nádejná – žltá stužka 

V triedach mladých, stredná, otvorená, pracovná, šampiónov, veteránov sa udeľujú známky:
výborná
(modrá stužka)– môže sa udeliť len psovi, ktorý sa veťmi približuje k ideálu, ako ho popisuje štandard. Pes musí byť vo výbornej kondícii a musí mať harmonickú vyrovnanú povahu. Jeho kvality musia prevyšovať drobné nedostatky. 
veľmi dobrá (červená stužka) môže byť priznaná len psovi, ktorý musí mať vlastnosti popísané v štandarde, jeho proporcie musia byť vyvážené a musí byť vo veľmi dobrej kondícii. Drobné chyby sa dajú odpustiť, nesmú byť ale morfologické. Táto známka sa môže priznať len vysokokvalitnému jedincovi. 
dobrá (zelená stužka)– udeľuje sa psovi, ktorý síce má všetky znaky plemena, ale má viditeľné hrubšie chyby, 
dostatočná (fialová stužka)– toto ocenenie dostane pes, ktorý síce postačuje plemennému typu, ale je bez zvláštnych predností a do ideálu mu chýba veľa. 

TITULY
Víťaz triedy – udeľuje sa na všetkých výstavách osobitne psom a sukám, ktorť získali v triede mladých, otvorenej, pracovnej, šampiónov (víťazov) ocenenie výborný 1, výnimku tvorí trieda mladých pri plemene nemecký ovčiak, kde výborný 1 môže získať aj jedinec ocenený známkou veľmi dobrá 1. Víťaz triedy sa neudeľuje v triede dorastu a v triedach, v ktorých sa udeľuje CAC. Víťaz triedy sa na týchto výstavách neudeľuje ani vtedy, ak rozhodca neudelí CAC. 

Najkrajší mladý pes (BIS Junior) – do súťaže nastupujú pes a suka – víťazi triedy mladých, titul získava lepší z nich. 

Najkrajší veterán – do súťaže nastupujú pes a suka – víťazi triedy veteránov, titul získava lepší z nich. 

Oblastný víťaz – udeľuje sa len na oblastných výstavách – získava ho najlepší pes a suka z plemena, do súťaže nastupujú víťazi triedy otvorenej, pracovnej a víťazov alebo šampiónov. 

CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy – neoprávňuje pre zaradenie do triedy víťazov a šampiónov udeľuje sa: 

a) na medzinárodných, národných, celoštátnych, špeciálnych alebo klubových výstavách, 

b) v triedach otvorenej, pracovnej víťazov alebo šampiónov, 

c) psom a sukám osobitne, ak na výstave získali ocenenie výborná 1, a to aj vtedy, ak už predtým získali titul Slovenský šampión krásy.(Poriadok pre udeľovanie Slovenského šampióna krásy je súčasťou tohto výstavného poriadku a na výstavách s udeľovaním CAC možno psa s titulom Slovenský šampión krásy prihlásiť len do triedy víťazov alebo šampiónov. – návrh na zrušenie) 

Reserve CAC – udeľuje sa psom a sukám osobitne v triedach otvorenej, pracovnej, víťazov alebo šampiónov jedincom s ocenením výborný 2, ak v danej triede bol udelený CAC. 

CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých – udeľuje sa na CAC a CACIB výstavách v triede mladých, osobitne psom a sukám s ocenením výborný 1. (Poriadok pre udeľovanie Slovenského šampióna krásy mladých je súčasťou tohto výstavného poriadku. CAJC ani potvrdený šampionát mladých neoprávňujú psa pre zaradenie do triedy šampiónov a víťazov.) 

Víťaz Slovenskej republiky (Víťaz SR + rok získania titulu) – udeľuje sa len na národných výstavách, psovi a suke osobitne, do súťaže nastupujú jedince, ktoré na výstave získali ocenenie výborný 1 v triedach otvorenej, pracovnej a šampiónov alebo víťazov. 

Klubový víťaz – udeľuje sa len na klubových výstavách, psovi a suke osobitne, do súťaže nastupujú jedince, ktoré na výstave získali ocenenie výborný 1 v triedach mladých, otvorenej, pracovnej, víťazov a šampiónov. Majiteľ psa alebo suky musí byť členom príslušného chovateľského klubu. 

CACIB – čakateľstvo na Medzinárodného šampióna krásy (Certifikat d´aptitude au championat international de beautť)– môže sa navrhnúť len na medzinárodných výstavách organizovaných pod záštitou FCI (Fédération Cynologique Internationale) jedincom: 

a) ktoré získali v triedach otvorenej, pracovnej alebo šampiónov ocenenie výborný 1, 

b) ak v deň výstavy dosiahli vek najmenej 15 mesiacov, 

c) zapísaným v plemenných knihách uznaných FCI, 

d) najlepšiemu psovi a suke plemena, ktoré majú v preukaze o pôvode aspoň 3 generácie predkov, 

e) ak bol v niektorej triede udelený titul CACIB, môže rozhodca ďalšiemu jedincovi navrhnúť titul Res. CACIB, pričom do tejto súťaže nastupujú jedince s ocenením výborný 1 z ostatných tried a výborný 2 z triedy, v ktorej bol udelený CACIB. 

Víťaz plemena (Best of Breed – BOB) – udeľuje sa na CAC a CACIB výstavách. Do tejto súťaže nastupujú psy a suky z každého plemena, ktoré získali CAC a CAJC a na MVP CACIB a CAJC. Titul získava najlepší z nich. 

Víťaz skupiny FCI (Best of Group – BOG) – udeľuje sa najlepšiemu jedincovi z plemien príslušnej skupiny FCI – do súťaže nastupujú víťazi plemien (BOB). 

Najlepší pes dňa (Best of Day – BOD) – do súťaže nastupujú víťazi všetkých skupín FCI (BOG) – titul získava jeden z nich. Udeľuje sa vtedy, ak sa nerobí súťaž Best in Show, resp. ak je výstava dvojdňová, súťaží sa o víťaza každého dňa osobitne. 

Víťaz výstavy (Best in Show – BIS) – do súťaže nastupujú víťazi všetkých skupín FCI (BOG), pri dvojdňových výstavách víťazi z každého dňa (BOD).